Kromhof Pullen

Commanderie Ootmarsum

Commanderie: ontwikkeling waarin alle facetten bijeen komen
Op de plek waar 800 jaar geleden de Ridders der Duitse Orde van de Commanderie Ootmarsum zetelde, verrijst binnenkort het Commanderieplein. Het sterk verloederde terrein nabij het centrum van Ootmarsum wordt omgeturnd tot een bruisende plek waar historie, natuur en cultuur hand in hand zullen gaan.

Zo’n vier jaar geleden werden de eerste stappen richting de herontwikkeling van de Commanderie gezet. Met het voortschrijden van de tijd werden de plannen ingehaald door wettelijke richtlijnen als de ladder voor duurzame verstedelijking. Eind 2014 keurde de Raad van State het plan af op de eerste trede vanwege de woningbouw die op deze plek zou plaatsvinden.

Onze opdrachtgever Commanderie Ootmarsum BV wilde echter door. Kromhof-Pullen kreeg opdracht om in een zeer kort tijdsbestek een nieuw plan te realiseren. In goede samenwerking met specialisten zorgden we voor een nieuw bestemmingsplan met bijbehorende omgevingsvergunning, waarvoor begin 2016 groen licht kwam. Eind 2016 moeten de bouwwerkzaamheden klaar zijn. Het Commanderieplein wordt omringd door het Poortgebouw en het Bijgebouw waar plek is voor:

• Ambachtelijke brouwerij Othmar Bier
• Brasserie Oatmössche
• Informatie en exposities, waaronder historische machines
• Verkoop van streekproducten en toeristische artikelen
• Ateliers, kantoorruimte en bedrijfswoning

Ook wordt in het plangebied een prachtige tuin aangelegd met historische gewassen (hop en gerst) waarmee er een link ontstaat naar de brouwerij.
Het poortgebouw vormt via het commanderieplein straks de nieuwe entree naar het naastgelegen Openluchtmuseum. Dit plan zorgt voor een vernieuwing en uitbreiding van het toerisme op en rond Ootmarsum.

 

Welke expertise hebben we ingebracht?
Vanaf het begin van dit project namen we deel aan de door de gemeente Dinkelland geïnitieerde project- en werkgroepvergaderingen . Kromhof-Pullen bracht kennis in en selecteerde specialisten rondom zaken als:

• Projectleiding
• Taxaties van gronden en panden
• Onderhandelingen met de gemeente
• Opstellen van de overeenkomsten met de gemeente
• Bestemmingsplan en daarbij horende onderzoeken: bodem, archeologie, geur en geluid
• Omgevingsvergunning voor ontgronding, bomenkap sloop, sanering en bouw
• Architectenkeuze

Na het negatieve besluit van de Raad van State eind 2014, zijn we aan de slag gegaan met een herijking van de plannen. Daar is een nieuw programma uit ontstaan, waarbij ook de toekomstige exploitanten inbreng hebben gehad. Hiermee zijn we in overleg gegaan met de gemeente Dinkelland, waarbij ook de exploitatieovereenkomst is aangegaan en waar zaken als grondruil, bouwrijp maken, woonrijp maken en bestemmingswijzigingen in geregeld zijn. Kromhof-Pullen zal ook in de uitvoerende fase betrokken blijven, maar de bouwbegeleiding komt nu in handen van BBD Bouwmanagement. Wij gaan ons nog bezig houden met zaken zoals:

• Overdracht van gronden
• Gebruiksovereenkomsten met toekomstige exploitanten
• Parkmanagement
• Communicatie-aangelegenheden, zoals de website www.commanderieplein.nl

 

Hans Heupink van Commanderie Ootmarsum, over Kromhof-Pullen:
“Ik ben ontzettend blij dat we met dit project eindelijk kunnen starten. Het was voor ons een spannend jaar, maar door de juiste mensen om ons heen, kunnen we nu eindelijk verder werken aan het Commanderieplein. Harry Sentker is in dit hele traject echt onze vertrouwenspersoon. Hij is voor ons de spin in het web, de verbinder van alle partijen waarmee we in dit traject samenwerken. We hebben een klik, vertrouwen elkaar. Wat ik erg fijn vindt aan Harry is dat hij niet alleen een zakelijke kant heeft, maar vooral ook persoonlijk te werk gaat. Hij is serieus wanneer dat moet, houdt ons soms tegen wanneer dat handiger is in de onderhandelingen, maar is ook echt begaan met ons als familie. Door zijn wijze van werken gaat alles in goede harmonie. Daarnaast is het natuurlijk een vakman. Met het bestemmingsplan bijvoorbeeld signaleert hij zaken die wij niet zien. Hij vult ons aan in het theoretische deel. Nu we eindelijk gaan starten met de bouw, kijken we terug op een goede samenwerking. En we weten zeker dat dit niet de laatste keer is dat we gezamenlijk werken aan mooie projecten!”

Facts & figures
Opdrachtgever:               Commanderie Ootmarsum BV
Jaar:                                  2012-2016
Ingebrachte expertise:  Rentmeesterschap, huurovereenkomst, taxatie, omgevingsvergunning, beperkt zakelijk recht, omgevingswetgeving, archeologie, grondverwerving, ontgronding, bestemmingsplan, exploitatieovereenkomst, planschaderisico.

Samenwerkingspartners
Bestemmingsplan: Bugel Hajema
Juridisch advies: Hekkelman Advocaten
Architecten: Lammerink Architechten , SchipperDouwes architectuur
Landschapsarchitect: Odin Landschapsontwerpers
Bouwmanagement: BBD Bouwmanagement
Overheid: Gemeente Dinkelland

Toekomstige exploitanten
Brouwerij Othmar
Brasserie Oatmössche
Openluchtmuseum Ootmarsum

Informerende website
Om omwonenden en geïnteresseerden goed te informeren over de vorderingen, is www.commanderieplein.nl in het leven geroepen.