Kromhof Pullen

Erfpacht

Bij het wijzigen van een bestemmingsplan of functieverandering van een locatie kan er planschade optreden. Planschade houdt in dat u (buitensporige) nadelen ondervindt van de wijziging. Dat kan zijn door geluidsoverlast, verandering van uitzicht of verlies van privacy waardoor waardevermindering van uw onroerend goed kan ontstaan. U moet een schadeclaim binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het plan indienen. Houdt u er wel rekening mee, dat er tegenwoordig een verplicht eigen risico geldt.

Planschade Risicoanalyse
Kromhof-Pullen is expert op het gebied van waarderingen bij planschade risicoanalyses. Wij maken een inschatting van de nadelige situaties op het onroerend goed in de omgeving en vertalen dit naar concrete waardeveranderingen. In dit proces werken we veelal samen met planologen en juristen. Wilt u weten welke mogelijke planschaderisico’s er zijn? Dan kunnen wij u van gedegen advies voorzien. Ook staan wij u terzijde in complexe vraagstukken. Denk daarbij aan een combinatie van onteigening, vormverslechtering, planschade en nadeelcompensatie.

Neem contact met ons op als u advies wilt over:

  • Planschade door bestemmingsplan- of functiewijziging;
  • Risicoanalyses planschade voorafgaand aan wijzigingen.