Kromhof Pullen

Erfpachtfinanciering

HENGELO – Al eerder informeerden we u over erfpacht. In deze blog gaan we dieper op dit onderwerp in en vertellen we u over de financieringsmogelijkheden , bij aankoop van een object dat met erfpachtconstructie.

Wilt u de eerste blog over erfpacht nog eens inzien? Klik hier.

Waarom hebben banken eigenlijk moeite met het financieren van erfpacht? De oorsprong hiervan bevindt zich in 2009, toen Staatbosbeheer haar canons op de Waddeneilanden drastisch verhoogde. In enkele gevallen was er zelfs sprake van een stijging van 500%. Er ontstond discussie, veel banken besloten groene erfpacht niet meer te financieren omdat het risico hen te groot werd.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) kwam in 2011 met een oplossing, door criteria op te stellen voor de financierbaarheid van erfpachtcontracten, de zogenaamde erfpachtopinie. De uitvoerend notaris verklaart hiermee aan de financiële instelling of er juridische problemen kunnen kleven aan het contract. De uitkomst kan rood (groot risico), oranje of groen (klein tot geen risico) zijn. Bij een oranje resultaat bepaald de financier of zij het geringe risico durven nemen.

Voorwaarden

In de praktijk zien we dat verschillende partijen de erfpachtvoorwaarden aanpassen. Zo wordt meer inzichtelijk gemaakt hoe de canon in de toekomst kan wijzigen. Voorbeelden hiervan zijn de modelovereenkomst van de Federatie Particulier Grondbezit en de nieuwe algemene voorwaarden van Landgoed Twickel.

Ondanks de aangepaste voorwaarden zien we dat de erfpachtopinie in veel gevallen nog oranje kleurt, waardoor lang niet alle banken willen financieren. Dit vraagt om extra expertise.

Advies

Door jarenlange ervaring hebben wij goede samenwerkingen met partijen die voor financiering van erfpacht open staan. Ook bemiddelen wij om de erfpachtvoorwaarden zodanig te wijzigen dat de financiering rond komt. Alle erfpachtobjecten in onze portefeuille zijn daarom de afgelopen jaren succesvol verkocht!