Kromhof Pullen

Grondverwerving

Landerijenbureau Kromhof-Pullen is zeer deskundig op gebied van grondverwerving en van die expertise wordt door zowel overheden als projectontwikkelaars gebruik gemaakt. Daarnaast begeleidt ons bureau particulieren en agrariërs wanneer bijvoorbeeld een gemeente met hen in gesprek wil over de aankoop van hun eigendommen. Of het nu gaat om aankopen van onbebouwde percelen of toekomstig bebouwbare percelen, woningen, bedrijven, de aanleg van infrastructuur, pacht- en huurontbindingen, wij regelen de grondverwerving gedegen, respectvol en deskundig.

Uiteraard waken wij daarbij voor iedere vorm van belangenverstrengeling. Indien wij in opdracht van een gemeente werken, dan voeren wij binnen dat project geen werkzaamheden uit in opdracht van particulieren of organisaties in diezelfde gemeente.

Een mix van deskundigheid
De werkzaamheden bij grondverwerving zijn niet in een standaard format te gieten. Het is meer dan alleen onderhandelen en een koopovereenkomst sluiten. Het gaat erom de eigendom van onroerend goed te verwerven van een (rechts)persoon die totaal geen intentie heeft om te verkopen. Het komt dus aan op strategie, tactiek, informatie delen, mensenkennis, risico inschatting en natuurlijk ook om kennis van waarden, taxatieleer en jurisprudentie. Daarnaast is bij bijvoorbeeld onteigening van een agrarisch bedrijf kennis nodig van de agrarische sector, maar ook van de beleidsmatige en fiscale consequenties. Pas wanneer de zaak grondig, deskundig en slagvaardig wordt aangepakt is een succesvolle gang naar de notaris mogelijk om de koop te effectueren.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden bij grondverwerving neem dan vrijblijvend contact met ons op.