Kromhof Pullen

Taxaties

Om verschillende redenen kan het verstandig zijn uw onroerend goed te laten taxeren. Zo heeft u in het aankoop- of verkoopproces belang bij goede prijsinformatie. Daarnaast is het bij (her)financiering, aangifte successierechten bij overlijden, een scheiding, bedrijfsbeëindiging of voor een balanswaardering onontbeerlijk om een taxatierapport op te laten maken. Kromhof-Pullen is u graag van dienst bij de uitvoering van uw taxatie. Wij leveren gecertificeerde taxateurs met uitstekende kennis van de markt.

Onafhankelijke taxatie
Wij voeren voor verschillende partijen taxaties uit, variërend van particulieren tot overheden. Echter, met betrekking tot één onroerende zaak mogen we maar één opdrachtgever dienen. Voor ons een vaststaand gegeven dat ook nog eens verankerd zit aan onze lidmaatschappen van de beroepsverenigingen VastgoedPro en NVR. U kunt erop vertrouwen dat wij geheel onafhankelijk te werk gaan. En uiteraard zetten we daarbij onze actuele marktkennis en onze jarenlange ervaring in. Met als resultaat een betrouwbare taxatie.

Wat kunt u laten taxeren?
Wij voeren onder meer taxaties uit voor de volgende onroerende goederen:

  • Woningen in het middenhoge en hoge segment;
  • Bouwkavels;
  • Agrarisch en bedrijfsonroerend goed;
  • Landgoederen;
  • Incourante objecten;
  • Kavels i.v.m. rood-voor-roodregeling;
  • Gronden met of zonder verwachtingswaarde;
  • Uitgifteprijzen voor bouwgrond.

Zodra wij het onroerend goed hebben opgenomen, ontvangt u van ons een uitgebreid taxatierapport. U leest daarin onder meer de waarde van het goed, rekening houdend met privaat- en publiekrecht. Wij kijken onder andere ook naar de omgeving en de markt. Met dit rapport krijgt u een helder inzicht in de waarde van het onroerend goed.

Certificering taxateurs
Om onze vakbekwaamheid te waarborgen, zijn wij aangesloten en gecertificeerd door de volgende organisaties:

Wilt u een taxatie laten uitvoeren door een van onze taxateurs? Of heeft u een vraag over het proces? Neem dan contact met ons op.