Kromhof Pullen

Onteigening

U woont al jaren heerlijk in uw vertrouwde woning. De omgeving bevalt goed, het huis voldoet aan al uw wensen en u heeft voldoende ruimte om er de komende jaren nog te blijven wonen. Helaas besluit de overheid om over te gaan tot onteigening: uw grond is nodig voor een nieuw woonplan of nieuwe rondweg. Uiteraard speelt dit ook vaak bij (agrarische) bedrijven. De beslissing tot aanleg van een weg of woonwijk heeft een enorme impact voor u. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel. Om te zorgen voor complete schadeloosstelling is het goed om een professionele partner in de arm te nemen. Een partij die u kan voorzien van de juiste informatie en die de onderhandelingen voor u kan doen.

Hoe verloopt een onteigening?
Een onteigening is per definitie een kat-en-muisspel tussen overheid en grondeigenaar. Vaak liggen uitbreidingen aan het wegennet of woonlocaties ten grondslag aan onteigeningsprocedures. De meest wenselijke situatie is om deze procedure te voorkomen. In juridische termen noemen wij dit een minnelijke schikking. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan volgt er een daadwerkelijke onteigening. De rechter bepaalt dan uiteindelijk de schadeloosstelling van de grondeigenaar.

Bij een onteigening mag u er niet op achteruit gaan in inkomen of vermogenspositie. Voor de berekening van de schadeloosstelling gelden diverse spelregels die door de jaren heen via jurisprudentie zijn ontstaan. Kromhof-Pullen heeft jarenlange ervaring in onteigeningskwesties en wil u graag helpen om uw zaak zo goed mogelijk te behartigen.

Vergoeding deskundig advies
Grondeigenaren hebben bij onteigeningsprocedures altijd recht op deskundige bijstand. De kosten worden vergoed door de onteigenende partij. Laat u in een dergelijke situatie dus altijd bijstaan door een partij die kennis en ervaring heeft van onteigeningen. Het spreekt voor zich dat wij u graag terzijde staan.

Heeft u te maken met een onteigening? Schakel dan onze expertise in.