Kromhof Pullen

Taxatie verspreid liggende gronden

foto almelo-2

Taxatie verspreid liggende gronden

In opdracht van de gemeente Almelo zijn door Landerijenbureau Kromhof-Pullen ten behoeve van de balanswaardering alle verspreid liggende gronden met de aanwezige opstallen getaxeerd. Het betreft circa 165 ha grond op meerdere locaties in en rond de stad. Een groot deel van de gronden is enkele jaren geleden aangekocht ten behoeve van stadsontwikkeling. Door de economische crisis en gewijzigde inzichten in woningbehoefte zal een groot deel van deze gronden in de nabije toekomst niet meer worden ontwikkeld. De meeste gronden zijn nog (tijdelijk) in gebruik ten behoeve van landbouwdoeleinden. Het betreft echter ook gronden in gebruik als volkstuincomplex, tijdelijke opslag van grond of in gebruik als hobbyterrein. De opstallen bestaan voornamelijk uit voormalige agrarische bedrijfsgebouwen met daarbij behorende woningen al dan niet in verhuurde staat.

Alle objecten zijn ter plekke opgenomen en van ieder perceel is de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke status gecontroleerd en vastgelegd in verschillende taxatierapporten.

Kennisgebieden: taxatie – landbouw – overige objecten