Kromhof Pullen

Cultuurgrond Kleislagdijk, Rietmolen

Prijs op aanvraag
Stel uw vraag Download prospectus

Bel ons:085 273 28 00
Mail ons: info@kromhofpullen.nl

Overzicht Omschrijving Kaart

Kenmerken

Soort Object:  Agrarisch

Kavel:  9980 m²

Aantal kamers: /

Bouwvorm: Cultuurgrond

Inhoud: / m³

Bestemming: Agrarisch gebied

Omschrijving

Aan de Kleislagdijk te Rietmolen wordt een kavel cultuurgrond verkocht met een kadastrale oppervlakte van circa 0.99.80 ha.

Volledige omschrijving

Aan de Kleislagdijk te Rietmolen wordt een kavel cultuurgrond verkocht met een kadastrale oppervlakte van circa 0.99.80 ha. 

Bestemming
De bestemming van de kavel is “Agrarisch gebied”. De bij dit bestemmingsplan horende meest belangrijke bepalingen en voorschriften zijn bij ons op te vragen. Voor verdere informatie omtrent bestemming kunt u desgewenst terecht bij de gemeente Berkelland.

Betaalrechten/toeslagrechten / productierechten
Er worden geen betaalrechten/toeslagrechten of verhandelbare productierechten met de grond mee overgedragen.

Ontsluiting, erfdienstbaarheden en zakelijke rechten
Het perceel is bereikbaar via een eigen oprit vanaf de Kleislagdijk. Er zijn geen erfdienstbaarheden bekend.
Op het perceel is geen beperkt zakelijk recht gevestigd voor bijvoorbeeld kabels of leidingen. Volgens informatie van de eigenaar is er een gastransportleiding in het perceel aanwezig (nabij de Kleislagdijk) die waarschijnlijk rond 1970 is aangelegd. Er staan ook gele piketten nabij Kleislagdijk die de aanwezigheid van de kavel duidelijk maken.

Gebruik
Het perceel zal opgeleverd worden geheel vrij van huur, pacht, erfpacht of ieder ander gebruiksrecht.

Jacht
De jacht op het perceel is verpacht tot 2022. Koper dient dit recht te respecteren.

Erfdienstbaarheid afwatering
Bij het perceel ligt aan de zuidoostzijde een afwateringssloot. Aangezien deze sloot ook water afvoert van aangrenzende percelen aan de noordoost- en zuidoostzijde zal in de akte van levering een erfdienstbaarheid worden opgenomen dat via de benoemde sloot het water van de omringende percelen afgevoerd wordt, waarbij tevens een onderhoudsplicht van minimaal 1 x per jaar slootschonen wordt opgelegd aan de eigenaar van het bij deze te verkopen perceel.

Voormalige waterput
Volgens informatie van eigenaar is in het verleden in het perceel een waterput aanwezig geweest. De bovenste twee ringen zijn verwijderd. Het is dus goed mogelijk dat er in de ondergrond nog restanten aanwezig zijn.

Gebruik
Het perceel zal opgeleverd worden geheel vrij van huur, pacht, erfpacht of ieder ander gebruiksrecht.

Kadastraal
Het perceel is kadastraal bekend Neede, sectie C, nummer 1675 ter grootte van 0.99.80 ha. De kadastrale legger en kaart  het eigendomsbewijs (dit is een ruilverkavelingsakte) zijn bij ons kantoor op te vragen.

 

Plattegrond

Kaart