Kromhof Pullen

Linderdijk, Rossum

Prijs op aanvraag
Stel uw vraag Download prospectus

Bel ons:085 273 28 00
Mail ons: info@kromhofpullen.nl

Overzicht Omschrijving Kaart

Kenmerken

Soort Object:  Bouwkavel

Kavel:  113500 m²

Aantal kamers: -

Bouwvorm: Nieuwbouw

Inhoud: - m³

Bestemming: bestemmingsplan Aa Vonders

Omschrijving

Landgoed Aa Vonders is een NSW gerangschikt landgoed gelegen op één van de mooiste plekken van het authentieke Twente. Aa Vonders grenst direct aan het bekende landgoed Singraven met de fraai door het landschap kronkelende Dinkel en de prachtige havezathe huis Singraven, de unieke watermolen, diverse boerderijen, natuur en akkerlanden. Landgoed Aa Vonders is een relatief nieuw landgoed van ruim 11 ha in een oud cultuurlandschap met twee bouwkavels midden in de prachtige natuur. Een meer dan unieke kans!

Volledige omschrijving

Landgoed Aa Vonders is een NSW gerangschikt landgoed gelegen op één van de mooiste plekken van het authentieke Twente. Aa Vonders grenst direct aan het bekende landgoed Singraven met de fraai door het landschap kronkelende Dinkel en de prachtige havezathe huis Singraven, de unieke watermolen, diverse boerderijen, natuur en akkerlanden.

Landgoed Aa Vonders is een relatief nieuw landgoed van ruim 11 ha in een oud cultuurlandschap met twee bouwkavels midden in de prachtige natuur. Een meer dan unieke kans!

Op deze prachtige plek nabij landgoed Singraven en het dorp Denekamp is het mogelijk gemaakt om een bijzonder landhuis en zelfs een poortwachterswoning te bouwen. Door de omzetting van landbouwgronden naar nieuwe natuur zijn deze twee bouwkavels op dit unieke stukje Twente verkregen. Het landhuis mag maar liefst 2000 m³ inhoud hebben en op gepaste afstand mag een poortwachterswoning worden ontwikkeld. Een mooie gelegenheid om bijvoorbeeld ouders of kinderen op het eigen landgoed te laten wonen!!

Wonen in een boeiend landschap
Het landgoed ligt midden in het zo kenmerkende Twentse landschap met vele houtwallen en een grote diversiteit aan grondsoorten en grondwaterstanden. Een mooie basis voor een nieuw landgoed. Door de omzetting van landbouwgronden naar natuur zijn oude natuurwaarden hersteld waardoor nieuwe kansen ontstaan voor natuurontwikkeling. De beek is verlegd en vormt een natuurlijke ader door het landgoed. In tijden van veel neerslag kan het overtollige water naar het eigen retentiegebied. Tijdelijk is er dan een prachtige watermassa die zijn aantrekkende werking heeft op de rijke flora en fauna in het gebied. En het allermooiste is dat de nieuwe landgoedeigenaar dit vanuit zijn landhuis kan aanschouwen. Beter kan het niet, toch?

De landerijen
Tussen de bestaande houtwallen zijn diverse landbouwgronden omgevormd naar natuurlijke en extensieve graslanden. Door de wisselende waterstanden zal hier een enorme diversiteit in plantensoorten ontstaan. Op de wat hogere gronden is landbouw mogelijk. Voor de nieuwe landgoedeigenaar zijn er dus vele mogelijkheden om dit landgoed te beheren. Allereerst geniet u van de rust en privacy. Daarnaast is het mogelijk om de agrarische gronden te gebruiken voor bijvoorbeeld het houden van enkele paarden of bijvoorbeeld koeien. Hooien kan op de lagere graslanden. Het is ook mogelijk om alle gronden om te vormen naar uw eigen natuurparadijs.

Er zijn veel mogelijkheden om het landgoed naar eigen inzicht te gebruiken en te ontwikkelen. Voorwaarden is dat het past in het ruimtelijke ontwikkelingsplan dat aan de basis van dit landgoed heeft gestaan en thans onderdeel vormt van het bestemmingsplan.

Het landgoed in één oogopslag
Landgoed Aa Vonders bestaat uit een mooie mix van bos-, landbouw- en natuurgronden in een uitermate fraai landschap in noordoost Twente. Het totale areaal bedraagt ongeveer 11,3 hectare. Het grondgebruik is globaal als volgt:
– Bos- en houtopstanden 3.00.00 ha
– Natuurlijk grasland, water en retentie 4.49.00 ha
– Landbouwgrond 3.06.00 ha
– Te bebouwen erven en wegen 0.70.00 ha
Herinrichtingsrente circa € 215,- (eindjaar 2032).

Landhuis van allure
Op een centraal gelegen plek op het landgoed met magnifieke zichtlijnen over het glooiende land, mag een landhuis worden gebouwd met een maximale inhoud van
2000 m³. Tevens mogen er aan- en uitbouwen en een bijgebouw worden gerealiseerd.
U bent geheel vrij in het kiezen van architect of aannemer. Dat geldt ook voor het ontwerp, waarbij u natuurlijk wel de regels van het bestemmingsplan in acht dient te nemen alsmede het ruimtelijk ontwikkelingsplan Aa Vonders. Een bijzonder landhuis van allure past binnen de gestelde kaders. Een impressie van een mogelijk te bouwen landhuis treft u als illustratie aan.

De poortwachterswoning
Op gepaste afstand van het landgoed kan een tweede woning, de zogenaamde poortwachterswoning worden gerealiseerd. Deze mag volgens het bestemmingsplan een maximale inhoud hebben van 400 m³. Een ideale maat indien bijvoorbeeld ouders of kinderen ook worden gehuisvest op het landgoed. Indien er toch meer leefruimte gewenst is, kan een souterrain worden gerealiseerd. Het is toegestaan een bijgebouw van 100 m² te bouwen! Uiteraard kan de poortwachterswoning ook als gastenverblijf of beheerderswoning dienst doen.

Natuurschoonwet en omvorming naar nieuwe natuur
Landgoed Aa Vonders is zelfstandig gerangschikt onder de Natuurschoonwet. Vanwege de groen voor groenregeling is het landgoed gedeeltelijk opengesteld voor publiek. Deze rangschikking brengt fiscale faciliteiten met zich mee waaronder vrijstelling van overdrachtsbelasting en een lagere waardering in het kader van de WOZ. Dit heeft jaarlijks voordelen bij eigen woningforfait en ozb belasting gemeente en waterschap. Ook kan onder voorwaarden bij vererving een NSW landgoed vrij van successierechten worden overgedragen.
Enkele gronden zijn recent omgevormd naar nieuwe natuur en mogen niet meer worden omgezet naar agrarisch. De huidige eigenaar heeft aan alle verplichtingen voldaan voor natuuraanleg uit het ruimtelijk ontwikkelingsplan Aa Vonders.

Voortzetting NSW
Van een opvolgend eigenaar zal worden verlangd dat deze NSW rangschikking zal worden gerespecteerd en worden gecontinueerd door middel van een kwalitatieve verplichting en kettingbeding. Datzelfde geldt ook voor de handhaving van de nieuwe natuur en voorwaarden uit het ruimtelijk ontwikkelingsplan Aa Vonders welke verplichtingen eveneens overgaan op de nieuwe eigenaar.

Nutsvoorzieningen
De nutsvoorzieningen voor het nieuw te bouwen landhuis zullen door koper moeten worden aangelegd. De voorzieningen gas, water, elektriciteit, alsmede telecom, riolering en glasvezel liggen in de berm van de Linderdijk.

Plattegrond

Kaart