Kromhof Pullen

Vestiging beperkt zakelijke rechten

Veel transportleidingen voor bijvoorbeeld gas, water, riool of kabels voor elektriciteit of telecom zijn gelegen in percelen die niet in eigendom zijn van de betreffende eigenaren van de leidingen. Om dit juridisch goed te regelen wordt een beperkt zakelijk recht gevestigd op de betreffende gronden. Op deze manier is er voor beiden partijen zekerheid. Een waterschap heeft bijvoorbeeld op deze manier de garantie dat zij een afvalwatertransportleiding kan aanleggen, het nodige onderhoud kan plegen en bij calamiteiten het perceel te allen tijde kan betreden. De grondeigenaar is door het sluiten van een zakelijk recht overeenkomst verzekerd dat de schade die ontstaat bij de aanleg, het plegen van onderhoud of in geval van calamiteiten wordt vergoed. Die schade kan bestaan uit vermogensschade doordat er bijvoorbeeld een pompunit bovengronds moet worden geplaats, maar ook uit bijvoorbeeld structuurschade aan grond, en/of uit inkomensschade doordat de gewassen vroegtijdig geruimd moeten worden.

Landerijenbureau Kromhof-Pullen kan voor zowel de leidingbeheerder als de grondeigenaar optreden. Hierbij geldt dat Kromhof-Pullen geen enkele belangenverstrengeling duldt. Wanneer ons bureau optreedt voor bijvoorbeeld een waterschap dan zullen we in dit project geen grondeigenaren bijstaan.

Kromhof-Pullen is in te zetten voor het vaststellen of beoordelen van:

  • de verschillende vergoedingen en schadecomponenten.
  • de zakelijk recht en gebruiksovereenkomst.
  • schadetaxaties aan grond, gewassen, kunstwerken en eventuele opstallen.

Door onze jarenlange ervaring bij het vestigen van zakelijke rechten en het vaststellen van schades zijn wij voor zowel de leiding- en kabelbeheerders als de grondeigenaar/gebruiker de deskundige partner. Wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact op.