Terug naar overzicht

VERKOCHT

Brandenborchweg 0, 7251 MA Vorden
Inschrijven als woningzoekende
Overzicht
Omschrijving
Kaart
Kenmerken
Korte omschrijving

In het hart van de fraaie Achterhoek nabij Vorden, in een landschappelijk zeer aantrekkelijk gebied met vele kastelen en bijbehorende bossen en landerijen bieden we namens de eigenaren een uniek landgoed aan. Het betreft het bijna 100 hectare grote landgoed “de Brandenborch”. Het landgoed in één oogopslag Landgoed “De Brandenborch” omvat het historisch landhuis “Brandenborch”… Lees meer

Omschrijving

In het hart van de fraaie Achterhoek nabij Vorden, in een landschappelijk zeer aantrekkelijk gebied met vele kastelen en bijbehorende bossen en landerijen bieden we namens de eigenaren een uniek landgoed aan. Het betreft het bijna 100 hectare grote landgoed “de Brandenborch”.

Volledige omschrijving

In het hart van de fraaie Achterhoek nabij Vorden, in een landschappelijk zeer aantrekkelijk gebied met vele kastelen en bijbehorende bossen en landerijen bieden we namens de eigenaren een uniek landgoed aan. Het betreft het bijna 100 hectare grote landgoed “de Brandenborch”.

Het landgoed in één oogopslag
Landgoed “De Brandenborch” omvat het historisch landhuis “Brandenborch” met twee woningen, twee woonboerderijen, een boerenbedrijf, landbouwgronden, bossen, natuurterreinen en bijbehorende sloten en wegen. Het landgoed is grotendeels gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 en opengesteld voor het publiek. De voor wonen bestemde opstallen zijn op één woning na verhuurd. Het boerenbedrijf is samen met circa 16 hectare landbouwgrond verpacht. De overige 34,6 ha landbouwgrond zijn vrij van pacht. Op een aantal percelen wordt subsidie genoten uit agrarisch natuurbeheer. De bossen bestaan uit een gemêleerde houtopstand en worden als productiebos beheerd. De jacht blijft na verkoop voorbehouden aan verkopers.

Ligging
Het landgoed is gelegen in de landgoederen- en kastelenzone rond Vorden. Een uniek gebied waar veel toeristen, maar ook de lokale bewoners met volle teugen genieten van het prachtige afwisselende landschap en de sfeervolle plaatsen Zutphen, Warnsveld, Vorden, Ruurlo en Lochem. Landgoed “De Brandenborch” ligt ten zuiden van de provinciale weg Vorden – Ruurlo en ten Noorden van de Veengoot. De bijna 100 hectare ligt aaneengesloten en wordt louter doorsneden door het spoorlijntje van Zutphen naar Winterswijk, waar eens per half uur een trein voorbij komt. In het verleden (1870 – 1930) was op het landgoed zelfs een stopplaats “Brandenburg”. De wachterswoning is in 1960 gesloopt. Op het landgoed komen enkele kleinere lokale wegen voor, waar uitsluitend plaatselijk verkeer gebruik van maakt. Op het landgoed is wat kleine bedrijvigheid, extensieve landbouw en een boerderijwinkel. Verder wordt er met passie voor het verleden en de prachtige natuur heerlijk rustig gewoond in deze buurtschap.

De landbouwgronden
Het landgoed heeft totaal circa 51 ha aan landbouwgrond. Hiervan is circa 15,6 ha samen met het erf Rommelderdijk 1, regulier verpacht (hoevepacht), de andere oppervlakte is vrij van pacht. De landbouwgronden liggen verspreid over het landgoed, deels vrij gelegen, deels omringd door bos of houtwallen. De bodemtypes die voorkomen zijn Veldpodzolgronden, Zwarte Enkeerdgronden en Beekeerdgronden. Het zijn over het algemeen gronden met leemarm tot zwak lemige zand. Er komt nogal wat variatie voor in grondwatertrappen wat tegelijkertijd het verschillende grondgebruik (van bouwland, grasland en agrarisch natuurbeheer) verklaart.

Bos- en overige gronden
Op het landgoed komen op verschillende plekken ruime bospercelen voor (hoodfzakelijk productiebosbeheer) met wisselende houtopstanden: Grove Den, Douglas, beuk, eik (ook Amerikaans) en populier.

Wegen en paden
Het landgoed wordt doorkruist door wegen en paden. De hoofdassen zijn geasfalteerd, de paden bestaan uit zandwegen, waardoor alle percelen en objecten goed bereikbaar zijn. Verreweg de meeste wegen en paden behoren niet tot het landgoed.

Gebruik en bijzonderheden
GEBRUIK
Huur
Op het landgoed zijn de volgende locaties verhuurd:
Brandenborchweg 1: twee afzonderlijke huurders, één voor de woonboerderij (onbepaalde tijd), de andere huurt de voormalige ligboxenstal;
Brandenborchweg 5: het landhuis met achterhuis en wagenloods is voor onbepaalde tijd verhuurd;
Brandenborchweg 2: twee afzonderlijke huurders, één voor de woonboerderij (onbepaalde tijd), de andere huurt de voormalige ligboxenstal.

Pacht
De Hoeve met landbouwgrond aan de Rommelderdijk 1 (totale oppervlakte 16.45.01 ha). Het betreft de kavels V en VI Het betreft reguliere (hoevepacht) met een ingangsdatum 22 februari 1951.

Overige informatie
Natuurschoonwet
Landgoed “De Brandenborch” is grotendeels gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 en is opengesteld voor publiek. Dit brengt belangrijke diverse fiscale voordelen met zich mee. Van een opvolgende eigenaar zal worden verlangd dat deze NSW rangschikking zal worden gerespecteerd en gecontinueerd middels een kettingbeding en kwalitatieve verplichting.

Monumentale status
Op het landgoed komen diverse monumenten voor.
Voor de adressen Brandenborchweg 1, 3 en 5 geldt dat deze zijn aangewezen als rijksmonument.
Het adres Rommelderdijk 1 is aangewezen als gemeentelijk monument.

Woning verkopen?

Bekijk aanbod
Volg ons