Rentmeesters

Advisering

De combinatie van rentmeesters en makelaars maakt van Landerijenbureau Kromhof-Pullen een veelzijdige partner. Wij zijn gewend om met exclusieve stadspanden te werken, maar weten bij uitstek wat er speelt in het landelijk gebied. Het is voor ons een uitdaging om functies als wonen, werken, recreatie en natuur in één gebied harmonieus met elkaar te verweven.

Adviseur voor particulier of overheid
U kunt ons als adviseur inschakelen voor de meest uiteenlopende opdrachten. Zo behartigen wij uw belangen als u in onderhandeling gaat met een andere partij.

Lees meer

Onteigening

U woont al jaren heerlijk in uw vertrouwde woning. De omgeving bevalt goed, het huis voldoet aan al uw wensen en u heeft voldoende ruimte om er de komende jaren nog te blijven wonen. Helaas besluit de overheid om over te gaan tot onteigening: uw grond is nodig voor een nieuw woonplan of nieuwe rondweg. Uiteraard speelt dit ook vaak bij (agrarische) bedrijven. De beslissing tot aanleg van een weg of woonwijk heeft een enorme impact voor u. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel. Om te zorgen voor complete schadeloosstelling is het goed om een professionele partner in de arm te nemen. Een partij die u kan voorzien van de juiste informatie en die de onderhandelingen voor u kan doen.

Lees meer

Planschade

Bij het wijzigen van een bestemmingsplan of functieverandering van een locatie kan er planschade optreden. Planschade houdt in dat u (buitensporige) nadelen ondervindt van de wijziging. Dat kan zijn door geluidsoverlast, verandering van uitzicht of verlies van privacy waardoor waardevermindering van uw onroerend goed kan ontstaan. U moet een schadeclaim binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het plan indienen. Houdt u er wel rekening mee, dat er tegenwoordig een verplicht eigen risico geldt.

Lees meer

Erfpacht

Bij het wijzigen van een bestemmingsplan of functieverandering van een locatie kan er planschade optreden. Planschade houdt in dat u (buitensporige) nadelen ondervindt van de wijziging. Dat kan zijn door geluidsoverlast, verandering van uitzicht of verlies van privacy waardoor waardevermindering van uw onroerend goed kan ontstaan. U moet een schadeclaim binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het plan indienen. Houdt u er wel rekening mee, dat er tegenwoordig een verplicht eigen risico geldt.

Lees meer

Planontwikkeling

Voor het opstellen van gebiedsvisies en woonplannen maken de overheid en ontwikkelaars vaak gebruik van externe deskundigen. Kromhof-Pullen wordt met regelmaat ingeschakeld als adviseur bij dergelijke planontwikkelingen. Niet alleen kennen wij de exclusieve woningmarkt als geen ander, ook zijn wij expert in transformaties van agrarische erven en industrieel en cultureel erfgoed.

Balans stad en land
Wij kunnen uw organisatie van originele ideeën voorzien. Samen met u geven wij vorm aan een ontwikkelingsrichting die aansluit op de behoeften uit de markt. Daarbij houden wij rekening met de bestaande belangen. Ook zoeken wij altijd naar de balans tussen marktvraag en de wens van de overheid of ontwikkelaar.

Lees meer

Grondwerving

Landerijenbureau Kromhof-Pullen is zeer deskundig op gebied van grondverwerving en van die expertise wordt door zowel overheden als projectontwikkelaars gebruik gemaakt. Daarnaast begeleidt ons bureau particulieren en agrariërs wanneer bijvoorbeeld een gemeente met hen in gesprek wil over de aankoop van hun eigendommen. Of het nu gaat om aankopen van onbebouwde percelen of toekomstig bebouwbare percelen, woningen, bedrijven, de aanleg van infrastructuur, pacht- en huurontbindingen, wij regelen de grondverwerving gedegen, respectvol en deskundig.

Lees meer

Vestiging beperkt zakelijke rechten

Veel transportleidingen voor bijvoorbeeld gas, water, riool of kabels voor elektriciteit of telecom zijn gelegen in percelen die niet in eigendom zijn van de betreffende eigenaren van de leidingen. Om dit juridisch goed te regelen wordt een beperkt zakelijk recht gevestigd op de betreffende gronden. Op deze manier is er voor beiden partijen zekerheid. Een waterschap heeft bijvoorbeeld op deze manier de garantie dat zij een afvalwatertransportleiding kan aanleggen, het nodige onderhoud kan plegen en bij calamiteiten het perceel te allen tijde kan betreden. De grondeigenaar is door het sluiten van een zakelijk recht overeenkomst verzekerd dat de schade die ontstaat bij de aanleg, het plegen van onderhoud of in geval van calamiteiten wordt vergoed. Die schade kan bestaan uit vermogensschade doordat er bijvoorbeeld een pompunit bovengronds moet worden geplaats, maar ook uit bijvoorbeeld structuurschade aan grond, en/of uit inkomensschade doordat de gewassen vroegtijdig geruimd moeten worden.

Lees meer

Pacht

Wettelijk is er sprake van pacht als de ene partij (de verpachter) een onroerende zaak (gebouw en/of grond) aan een andere partij (de pachter) in gebruik geeft voor de landbouw en waarvoor de pachter een tegenprestatie moet voldoen. Pacht is sinds 1 september 2007 wettelijk geregeld in titel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. U kunt dit vinden op de website www.Overheid.nl > Wet- en regelgeving. Er zijn verschillende pachtvormen.

Lees meer
Bekijk aanbod
Volg ons