Begeleiding bij onteigening

Niet ver van de huidige N18 vaak aangeduid als “Twenteroute”  (provinciale weg Varsseveld – Enschede) worden de bewoners van een uiterst zorgvuldig onderhouden erf opgeschrikt door de aankondiging dat Rijkswaterstaat hun eigendommen nodig heeft voor de realisatie van het nieuwe tracé met bijbehorende opritten en afslagen. Tot voor kort waren de bewoners er van uitgegaan dat ze konden blijven wonen op hun vertrouwde plek. Berekeningen hadden echter aangetoond dat vanwege het te verwachten talud van de op- en afrit hun woning niet gehandhaafd kon worden.

Nog behoorlijk aangeslagen meldt de familie zich bij ons bureau met veel, heel veel vragen. Na een uitgebreide kennismaking en informatieronde krijgt Kromhof-Pullen de opdracht om de familie te begeleiden in het proces van de gedwongen verkoop. Voordat de onderhandelingen met Rijkswaterstaat worden opgestart wordt uitgebreid kennis genomen van de persoonlijke situaties en wordt het onroerend goed door ons nauwkeurig opgenomen en gewaardeerd. Aangezien er een praktijk wordt uitgeoefend aan huis, verdient dit speciale aandacht. Een volledige schadeloostellingsberekening wordt gemaakt. Iemand die wordt onteigend mag er in vermogenstoestand niet op achterruit gaan. Zaken als vermogensschade, toekomstige inkomstenschade en bijkomende kosten als verhuis- en herininrichtingskosten, tijdelijke inkomstenderving moeten nauwkeurig worden bepaald. Uiteraard wordt er door Rijkswaterstaat ook gecalculeerd. Het onderhandelingsproces komt op gang en op deskundig niveau worden er door zowel de onderhandelaar van Rijkswaterstaat als van Kromhof-Pullen argumenten uitgewisseld. Het uiteindelijke financiële resultaat is uitstekend te noemen, maar de emoties – die niet worden vergoed- spelen echter nog steeds een grote rol. De vertrouwde woning waar jaren lief en leed is gedeeld, moet immers worden verlaten.

Ook de onzekerheid waar een nieuwe toekomst kan worden opgebouwd brengt onzekerheid met zich mee. Kromhof-Pullen gaat daar echter ook mee aan de slag en brengt mede door haar royale netwerk diverse vervangende woningen onder de aandacht van de familie. Er wordt snel een riante passende woning gevonden in een prettige woonomgeving. De praktijk wordt inmiddels elders met succes voortgezet.

Over dit project

Opdracht: Begeleiding bij onteigening
Type opdracht: onteigeningswet – taxatie – volledige schadeloosstelling – aankoop
Jaar: 2009-20011
Bekijk aanbod
Volg ons