Ontwikkeling Commanderieplein Ootmarsum

Commanderie: ontwikkeling waarin alle facetten bijeen komen
Op de plek waar 800 jaar geleden de Ridders der Duitse Orde van de Commanderie Ootmarsum zetelde, is het Commanderieplein verrezen. Het sterk verloederde terrein nabij het centrum van Ootmarsum is omgeturnd tot een bruisende plek waar historie, natuur en cultuur hand in hand gaan.

Reeds in het jaar 2012 werden de eerste stappen richting de herontwikkeling van de Commanderie gezet. Met het voortschrijden van de tijd werden de plannen ingehaald door wettelijke richtlijnen als de ladder voor duurzame verstedelijking. Eind 2014 keurde de Raad van State het plan af op de eerste trede vanwege de woningbouw die op deze plek zou plaatsvinden.

Onze opdrachtgever Commanderie Ootmarsum BV wilde echter door. Kromhof-Pullen kreeg opdracht om in een zeer kort tijdsbestek een nieuw plan te realiseren. In goede samenwerking met specialisten zorgden we voor een nieuw bestemmingsplan met bijbehorende omgevingsvergunning, waarvoor begin 2016 groen licht kwam. Eind 2016 zijn de bouwwerkzaamheden klaar. Het Commanderieplein wordt omringd door het Poortgebouw en het Bijgebouw waar inmiddels gevestigd zijn:

• Ambachtelijke brouwerij Othmar Bier
• Brasserie Oatmössche
• Informatie en exposities, waaronder historische machines
• Verkoop van streekproducten en toeristische artikelen
• Ateliers, een kantoorruimte en bedrijfswoning

Ook is in het plangebied een prachtige tuin aangelegd met historische gewassen (hop en gerst) waarmee er een link ontstaat naar de brouwerij.
Het poortgebouw vormt via het commanderieplein de nieuwe entree naar het naastgelegen Openluchtmuseum. Dit plan zorgt voor een vernieuwing en uitbreiding van het toerisme op en rond Ootmarsum.

Welke expertise hebben we ingebracht?
Vanaf het begin van dit project namen we deel aan de door de gemeente Dinkelland geïnitieerde project- en werkgroepvergaderingen . Kromhof-Pullen bracht kennis in en selecteerde specialisten rondom zaken als:

• Projectleiding
• Taxaties van gronden en panden
• Onderhandelingen met de gemeente
• Opstellen van de overeenkomsten met de gemeente
• Bestemmingsplan en daarbij horende onderzoeken: bodem, archeologie, geur en geluid
• Omgevingsvergunning voor ontgronding, bomenkap sloop, sanering en bouw
• Architectenkeuze

Na het negatieve besluit van de Raad van State eind 2014, zijn we aan de slag gegaan met een herijking van de plannen. Daar is een nieuw programma uit ontstaan, waarbij ook de toekomstige exploitanten inbreng hebben gehad. Hiermee zijn we in overleg gegaan met de gemeente Dinkelland, waarbij ook de exploitatieovereenkomst is aangegaan en waar zaken als grondruil, bouwrijp maken, woonrijp maken en bestemmingswijzigingen in geregeld zijn. Kromhof-Pullen is ook in de uitvoerende fase betrokken gebleven, maar de bouwbegeleiding is in handen geweest van BBD Bouwmanagement. Wij hebben ons bezig gehouden met zaken zoals:

• Overdracht van gronden
• Gebruiksovereenkomsten met de exploitanten
• Parkmanagement
• Communicatie-aangelegenheden

 


Samenwerkingspartners
Bestemmingsplan: Bugel Hajema
Juridisch advies: Hekkelman Advocaten
Architecten: Lammerink Architechten , SchipperDouwes architectuur
Landschapsarchitect: Odin Landschapsontwerpers
Bouwmanagement: BBD Bouwmanagement
Overheid: Gemeente Dinkelland

Exploitanten
Othmar Ootmarsummer bierbrouwerij Heupink & co.
Gasterij Oatmössche
Openluchtmuseum Ootmarsum

Over dit project

Opdracht: Ontwikkeling Commanderieplein Ootmarsum
Type opdracht: Nieuwbouw
Jaar: 2012 - heden

Gallerij

Bekijk aanbod
Volg ons