Taxatie uitgifte bouwgrond

Landerijenbureau Kromhof-Pullen heeft in samenwerking met twee lokale makelaarskantoren in opdracht van de gemeente Dinkelland een advies uitgebracht inzake de uitgifteprijzen voor woningbouw, bedrijven en groenstroken. Voor zowel de reeds in uitgifte zijnde plannen als in de toekomst uit te geven plannen in de plaatsen Denekamp – Beuningen – Deurningen – Weerselo – Ootmarsum – Rossum – Tilligte – Noord-Deurningen en Saasveld zijn adviesprijzen gegeven. De diversiteit op gebied van plaatselijke bevolkingsontwikkeling, plaatselijke woningmarkt en voorzieningenniveau is erg groot.

Bij de advisering is onder andere ook aandacht geschonken aan de landelijke en regionale marktsituatie, de te verwachten ontwikkelingen, de grondprijzen in omliggende gemeenten en de bouwmogelijkheden op de uit te geven kavels. Ook is er voor de verschillende kernen een vergelijking gemaakt tussen de kosten bij aankoop op de bestaande woningmarkt of de kosten bij nieuwbouw. Dit alles heeft geleid tot een zeer gedegen en zorgvuldig afgewogen advies voor de gronduitgifteprijzen en zijn aanbevelingen gegeven om de verkoop te stimuleren.

Over dit project

Opdracht: Taxatie uitgifte bouwgrond
Type opdracht: taxatie – uitgifteprijzen – stedelijk gebied – bouwgrond
Jaar: 2009
Bekijk aanbod
Volg ons