Van pachtbeëindiging tot landgoed

Van pachtbeëindiging naar fraai landgoed

De grondeigenaar van een verpachte Twentse boerderij in het fraaie buitengebied van Enschede wordt geconfronteerd met het feit dat de pachter de pacht wil beëindigen. Hierdoor raakt de grondeigenaar de vaste inkomstenbron vanuit pacht kwijt. Tevens blijft de eigenaar achter leegstaande in slechte staat verkerende monumentale boerderij met diverse bedrijfsgebouwen. Landerijenbureau Kromhof-Pullen heeft voor de grondeigenaar de mogelijkheden in kaart gebracht om de toekomst in economisch opzicht veilig te stellen. Tevens is door bemiddeling van Kromhof-Pullen met de door pachter ingeschakelde deskundige de hoogte van de te verrekenen pachtersinvesteringen en productierechten vastgesteld en is de overeenkomst van pachtbeëindiging opgesteld.

De eigenaar maakt op basis van het uitgebrachte advies een keuze om de boerderij om te vormen naar een NSW gerangschikt landgoed. De bedrijfsgebouwen worden ingebracht in de rood voor rood regeling. Door sloop van de landschap ontsierende gebouwen ontstaat er recht op het bouwen van een woning. Aangezien een extra woning op het erf afbreuk doet aan de monumentale uitstraling van de boerderij wordt door de Gemeente Enschede toestemming verleend om dit iets verderop de bouwkavel te realiseren. De meerwaarde die ontstaat door de bouwkavel, investeert de eigenaar in het landgoed en de renovatie van enkele karakteristieke bijgebouwen op het erf.

Zowel de boerderij als de kavel worden op basis van erfpacht door ons in de markt gezet. Binnen afzienbare tijd zijn er erfpachters gevonden voor de boerderij. Zij knappen de boerderij zeer fraai op met respect voor de historische waarden. Ook de kavel kan vlot in erfpacht worden uitgegeven. In overleg tussen erfpachter en eigenaar wordt daar een fraai landhuis gebouwd. De overblijvende landbouwgronden zijn via een geliberaliseerde pachtovereenkomst tijdelijk verpacht aan een agrariër uit de omgeving.

Vanuit een verouderd landbouwbedrijf ontstaat een prachtig NSW landgoed waar zowel de eigenaar als de bewoners zeer content mee zijn en waarbij tevens het algemeen belang gediend is in het kader van natuurontwikkeling en verfraaiing van het landschap.

Over dit project

Opdracht: Realisatie NSW landgoed
Type opdracht: rood voor rood – pacht – NSW landgoed – gebiedsontwikkeling – erfpacht – behoud erfgoed
Jaar: 2014
Bekijk aanbod
Volg ons