Kromhof Pullen

Projecten

De werkzaamheden van Kromhof-Pullen strekken zich uit over een zeer breed werkterrein zoals u elders op de site kunt lezen. Het kan een aankoop van een fraaie woonboerderij op erfpacht zijn, een verkoop van een rood-voor-rood kavel of een uiterst luxe landgoed, het initiëren en begeleiden van plannen op gebied van stadsvernieuwing, een taxatie van de schadeloosstelling bij onteigening of de begeleiding bij een pachtbeëindiging. Om u een idee van onze dagelijks werkzaamheden te geven, wordt de komende tijd dit gedeelte van de site aangevuld met omschrijvingen van projecten en casussen.